SpringFlower

SpringFlower is de Lente Gathering van, voor en door moeders & dochters, grootmoeders, meisjes en meiden, kortom vrouwen in alle levensfases met of zonder dochter.

We komen samen in een gathering (samenkomst) om vrouwen van alle leeftijden en generaties te verbinden en de mogelijkheid te bieden zich te ontwikkelen in een warme, sfeervolle natuurlijke omgeving.

We organiseren SpringFlower om ons te herinneren hoe het is om met een groep vrouwen samen te komen, samen te leven, verhalen te delen, elkaar te horen en zien, voelen dat je welkom bent precies zoals je bent en elkaar te eren en bekrachtigen in de levensfase waarin we ons bevinden. We creëren met elkaar een tribe/een dorp eigenlijk en doorlopen de stappen van een Rite of  Passage(overgangsritueel). Hierin bieden we een zorgvuldig samengesteld programma voor iedere leeftijd bestaande uit ceremonies, deelcirkels, inspiratie en creatie sessies. We gaan uitdagingen aan en er is ruimte voor massage en healing sessies.

 

KOM JE MEE VERWILDEREN & VERWONDEREN 1 – 4 MEI
IN DE MEIVAKANTIE VAN 2024…

 

In een vrouwenleven zijn een aantal markeringsmomenten die waardevol zijn om bewust bij stil te staan. Hiervoor kunnen we een Rite of Passage (overgangsritueel) faciliteren. Om hierin te inspireren organiseren we SpringFlower. We komen vier dagen samen in de natuur om ruimte te maken voor persoonlijke ontwikkeling. We ontmoeten elkaar van hart tot hart met vragen als: Hoe is het om puber te zijn? Waar loop je tegenaan? Hoe ervaar jij het moederschap? En hoe is het voor jou dat je kinderwens wellicht niet vervuld is? Hoe surf jij op de golven van de menopauze? En hoe neem jij je plek in als Wijze Vrouw?

We leven het leven voor aan de volgende generatie zodat zij zich vanzelfsprekend thuis voelen in en bij zichzelf..

We creëren een veilige bedding in de natuur, nemen onze plek in binnen onze levensfase, doorlopen een transformatieproces en komen thuis bij onszelf. Deze vier dagen vol inspiratie, kennis, wijsheid en ervaringen neem je mee naar huis om te integreren en daarna in te brengen in je eigen leven. En weet dat je verbonden blijft met de SpringFlower Community. Hierin hebben al vele vrouwen en meisjes elkaar gevonden in vriendschappen voor het leven, samenwerkingsverbanden en deelcirkels die nog steeds bestaan. 

 

Welkom!!
www.spring-flower.nl